Thursday, April 28, 2011

Ika-apat na Sundang: TALÂ


Ika-apat na Sundang: TALÂ


Sablay man sa baybay

inuukit natin ang pangalan

ng mga inaalala at sadyang minamahal

sa tadyang ng malabay

sa tungkod na yantok

sa budyong at tongatong

sa bagol at palayok.

Sablay sa baybay, totoo,

subalit salatin at silang-sila rin

ang sawing salaysayin

sa siwang ng mga titik na ito—

sumasaludsod sa kalyo at kuko

gaya ng kaliskis, palikpik at hasang.

Silang-sila nga ang mga ito:

silang ulila; silang tulala;

silang balisa at di makatulog;

silang habang nahihimbing ay kinitil;

silang ibinuwal pagkat pukaw na

at sa iba ay nanggigising.


Sablay man sa baybay

inuukit natin ang bawat pantig

ng ating pag-aalala at dalangin

sa haliging liyad

sa hagdanan

sa bintana’t hapag

sa uluhan ng papag na higaan.

Sablay sa baybay subalit totoo

at di na lamang bakas

ng daplis, kurit o gurlis;

di na lamang alimpungat sa sansaglit.

Lantay na latay na ang mga ito

ng ating kinamulatang pangamba:

singaw sa labi at ngala-ngala;

hubad na hiwa sa mukha;

sariwang taga sa puyo;

wakwak sa sikmura ng ina

na nagsubo ng sundang

pagkat sadyang wala nang maisubo.
Fourth Dagger: JournalMisspelled

we carve the names

of the remembered and deeply loved

on the side of a tree

on canes

on conch shells and bamboo instruments

on coconuts and pots.

Misspelled, yes,

but touch them and they truly are

the unfortunate chronicles

in the gaps between these letters—

burrowing into calluses and nails

like scales, spleens, and gills.

They truly are these:

the orphaned; the befuddled;

the anxious and sleepless;

the murdered while asleep;

the felled because already awakened

and to others are the awakeners.Misspelled

we carve each syllable

of our memories and prayers

on the open post

on stairs

on windows and tables

on bamboo benches and beds.

Misspelled but true

and no longer atrace

oflesions, scrawls, and smudges;

no longer a brief half-consciousness.

These are the solid sores

of our found nightmares:

ruptures on lips and palates;

naked wound on the face;

fresh cut on the forehead;

tear in the stomach of a mother

who devoured daggers

because there was nothing else to eat.


1 comment:

 1. si dr. bobby dela paz na pinatay sa samar nasa column ni mike tan sa inquirer.

  si jonas burgos 4 yrs nang desap.

  sina eden marcellana at eddie gumanoy anibersaryo rin ng pagkamatay nitong kailan.

  si james balao...

  marami pang iba!

  ReplyDelete