Thursday, April 28, 2011

Ikalimang Sundang: TULA


Ikalimang Sundang: TULA


At may ilan sa ating nangahas

na iukit ang panata


sa dibdib ng yungib.


Pumipintig ang bawat salita

Sa pag-andap ng siga:


Panday

Bakal

Apoy

Hataw

TALIM.

Talim
Puluhan
                           Sarungan

Pisi

SUNDANG.

Sundang


Api

Hakbang

Gabi

TAMBANG.

Fifth Dagger: Poem

And some of us dared

To carve the oath

on the breast of the cave.
Each word beating

in the lambent fire:

Forge
Steel
Fire
Punch
SHARP.

Sharp

Grip

Scabbard

Rope

DAGGER.

Dagger

Wretched

Step

Night

AMBUSH.

No comments:

Post a Comment