Thursday, March 22, 2012

Ka Lendar 1

"Ka Lendar I"


March 16, 2012

Salamat sa ipinadala ninyong sketchpad at pencils. Pero ito rin ang may kasalanan kung bakit di pa natatapos ang mga ipinangako kong sulatin. Drawing lang kasi ako nang drawing at ang mga kosa naman ay gusto syempreng magpradowing. Meron pa ngang kaibigan yung mga trustee at guards na babae na nakatira sa malapit dito na nagpapa-isked na ring magpadrowing.

Marami na akong nadrowing pero ang ipapadala ko ngayon ay lima lang at lahat ng ito pakisabi kay Eman ay ang regalo ko sa kanya sa birthday niya...

No comments:

Post a Comment