Wednesday, June 29, 2011

Ikapitong Sundang: Espada


Ikapitong Sundang: Espada


ni Alexander Martin Remollino


Dininig na sa wakas

ang panawagan ng katwiran.

Doon sa palasyong tanghalan,

bumibilang na ng huling hakbang

ang sayaw ng mga nahalal na di nahalal.

Kumumpas na ang taumbayan:

“Tapusin na ang palabas!”

Saanman humarap ang nagsisipagtanghal,

wala nang daan para sa kanila

kundi pababa mula sa tanghalan

sapagkat ikinumpas na ng mamamayan

ang pagsang-ayon sa panawagan ng matwid,

at doon sa kisame ng tanghalan,

may espadang naghihintay na bumagsak.Hunyo 2005


(Ang tulang ito ay may orihinal na pamagat na “Patapos na ang Palabas”)

No comments:

Post a Comment